U bent hier

Opleiding

 

Open dagen op zaterdag 12 juni of 3 juli 2021. Vol = vol

TotalBodyReflex is een nieuw concept voor mensen die op zoek zijn naar herstel, balans en energie. Gezondheid is het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hoe ervaart iemand zijn/haar eigen gezondheid? En waar liggen de mogelijkheden voor verbetering? Samen met je cliënt ga je op zoek naar dat wat je cliënt nodig heeft. De begeleiding bestaat uit zachte manuele technieken.

Waar komt TotalBodyReflex vandaan

Gedurende de afgelopen tientallen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van manuele behandeltechnieken. Te denken valt aan fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie, cranio-sacrale therapie, viscerale therapie, chiropractie en nog vele andere. Een van de belangrijkste en recente ontdekkingen is dat de ingewanden (viscera) en hun fasciale structuren vaak de belangrijkste oorzaak zijn van uiteenlopende klachten. Sinds de komst van het internet is de hoeveelheid beschikbare data uit onderzoek enorm toegenomen. Ook komt er steeds meer aandacht voor de geestelijke invloed op het lichamelijk welzijn van de mens. De integratie van alle wetenschappelijke informatie begint nog maar net.

Toch blijft de (reguliere als complementaire) gezondheidszorg de mens graag in delen benaderen. De anatomieboeken tonen afbeeldingen van specifieke anatomie maar niet alle anatomie staat in een anatomieboek zoals de fascia en de geestelijke/emotionele aspecten van het leven. Binnen het concept TotalBodyReflex houden we de totale mens in ogenschouw. Er is niet alleen sprake van een circulatieprobleem of een mechanisch probleem, een emotioneel of een neurologisch probleem, het is vaak een combinatie van deze problemen. De behandeling is gericht op alle betrokken weefsels inclusief de anatomie die niet in het anatomieboek staat. Vandaag de dag is het duidelijk dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Beide werken continue, dag en nacht samen. 

In de praktijk van de TotalBodyReflex behandelaar komen cliënten die actief betrokken zijn bij het welzijn van eigen lichaam en geest. Als behandelaar heb je een wederkerigheidrelatie met je cliënt. De reguliere geneeskunde spreekt over patiënten. Hierbij ontstaat een machtsverhouding tussen arts en hulp vragende mens. In de commerciële markt praat men over klant. Nu is er een machtsverhouding tussen bijvoorbeeld winkelier en klant. De klant bepaalt, zonder zijn/haar eigen gedrag aan te passen. Begeleiding bieden heeft dan geen enkele zin. 

Momenteel verschuift de aandacht van ziekte-geneeskunde naar preventie-geneeskunde. De TotalBodyReflex behandelaar is geen genezer maar een begeleider in het proces van het verbeteren van eigen herstellend vermogen. De verbindende houding van de TotalBodyReflex behandelaar is van essentieel belang voor succes. 

Wat leer je tijdens de opleiding

Als behandelaars genezen we geen mensen. We scheppen de condities zodat het lichaam zichzelf weer herstelt. De technieken die je leert tijdens de opleiding zijn op alle anatomische structuren toepasbaar. Als behandelaar word je getraind in een behandelvisie waarbij de intelligentie van het lichaam van de cliënt leidend is. Je handen worden getraind in het waarnemen van de informatie van het lichaam, van alle reflexmatige informatie van alle weefsels.

handenDe belangrijkste instrumenten zijn je handen. Je handen zijn gevoelige zintuigen en voelen en luisteren naar het lichaam. De specifieke reflexmatige informatie die het lichaam laat waarnemen is uniek per persoon en uniek in relatie tot de cliënt.

Kennis van anatomie, fysiologie, embryologie en psychologie biedt een referentiekader van ‘wat neem ik waar’ en ‘begrijp ik wat ik waarneem’ en ‘wat is de behandelstrategie’.

Hoe meer kennis en inzicht je hebt in de anatomie, fysiologie en embryologie, hoe meer je waarneemt in je handen. Hoe meer je met deze vaardigheden oefent, hoe beter de waarneming in je handen wordt. En hoe meer je je eigen bewustzijn ontwikkelt, des te meer nemen je handen waar.

Het zelf beschermend en zelf herstellend vermogen bevindt zich in iedere cel. De informatieverwerking gaat via het autonome zenuwstelsel en via de fascia. Beide komen uitgebreid aan bod in de lesdagen. De lesstof is logisch opgebouwd aan de hand van de embryologische ontwikkeling. Je leert de zelfbeschermende vermogens te herkennen. Je leert subtiele ritmes, spanningen en vloeibaarheid van het lichaam waarnemen. Dit werk gaat niet over het toepassen van veel en intensieve technieken of manipuleren.

Je leert luisteren naar het lichaam en daarmee is dat wat je leert uniek.

Om dit alles goed te leren, is de grootte van de groep beperkt tot maximaal 16 deelnemers. De ervaring leert dat zelfs zeer ervaren behandelaars in andere disciplines, goede begeleiding nodig hebben in het verwerven van de handvaardigheid.

Heb je interesse in de opleiding, lees dan ook de studiegids goed door. In de studiegids vind je de informatie over de lesdagen, de lesinhoud, de kosten en de inschrijfvoorwaarden. De opleiding is geaccrediteerd door het SNRO, KTNO, VNRT en het CRKBO.